Utgiftsskydd

Hos oss på Smspengar kan du trygga din ekonomi ifall du skulle drabbas av sjukdom, arbetslöshet eller dödsfall till följd av olycksfall.

Minska oron och trygga din ekonomi


Smspengars Utgiftsskydd täcker upp för dina månatliga utgifter om du drabbas av ofrivillig arbetslöshet eller vid hel oförmåga att arbeta till följd av olycksfall eller sjukdom. Du kan exempelvis få ersättning hushållsutgifter, månadshyra/avgift och dina lånekostnader.

Smspengar är anknutna förmedlare åt Maiden General Försäkrings AB Insurance och Maiden Life Försäkrings AB, som står under tillsyn av Finansinspektionen. Försäkringen går att teckna om du är kund hos oss, oavsett om du har en aktiv kredit eller inte.

 1. Ersättning vid ofrivillig arbetslöshet

  Om du blir ofrivilligt arbetslös kan försäkringen ge ersättning för dina månatliga utgifter i upp till 12 månader (max 8 000 kr/månad)

 2. Ersättning vid långtidssjukskrivning

  Om du blir sjukskriven 100 % till följd av olycksfall eller sjukdom kan Smspengars utgiftsskydd ge ersättning för månatliga utgifter i upp till 12 månader (max 8 000 kr/månad)

 3. Ersättning vid dödsfall till följd av olycka

  Om du avlider till följd av olycksfall betalar försäkringen ut ett engångsbelopp på 250 000 kr till dina efterlevande.

Vem kan ansluta?

Kund hos GF Money

Du måste vara kund hos GF Money, du behöver inte ha en aktiv kredit.

Minst 18 och högst 64

Du måste vara minst 18 år och högst fyllt 63 år för att teckna försäkringen.

Fast anställd

Haft en fast anställning med en arbetstid om minst 17 timmar per vecka i minst sex månader när du tecknar försäkringen.

Du är fullt arbetsför

Du måste vara fullt arbetsför när du tecknar försäkringen.

Övriga villkor och pris

Undtag för utgiftsskyddet

Försäkringen gäller bl.a. inte då:

 • Du vid tecknandet av försäkringen har blivit uppsagd eller haft vetskap om förestående uppsägning.
 • Du blir arbetslös eller varslas om uppsägning under försäkringens första 120 dagar.
 • Du den dag då försäkringen tecknades var sjuk, eller ifall av sjukdom, besvär, skada eller funktionsnedsättning om symptomen varit synliga eller har funnits innan försäkringen började gälla, även om en diagnos eller orsak inte kunnat fastställas förrän efter det att försäkringen trädde i kraft.
 • Du sjukskrivs under försäkringens första 30 dagar.

Vad kostar utgiftsskyddet?

Premien betalas månatligen på den månadsdag du tecknade försäkringen. Premimum är för närvarande 6,15 % utav ditt försäkrade belopp.

Finns det någon karenstid?

Ja, karenstiden är 30 dagar.

Vem är försäkringsgivare?

Försäkringsgivaren i händelse av arbetslöshet är Maiden General Försäkrings AB, org.nr 516403-1003.

Försäkringsgivaren för livförsäkring och arbetsoförmåga är Maiden Life Försäkrings AB, org.nr 516406-0468.

Hur gör jag en skadeanmälan?

Om du vill anmäla en skada fyller du i en anmälan på tpaclaims.se

© Smspengar 2007 - 2024 Alla rättigheter reserverade