Varför ett korrekt testamente är viktigt - | Smspengar

Varför ett korrekt testamente är viktigt

2 October, 2012

Smslån » Nyheter » Varför ett korrekt testamente är viktigt

Ett korrekt skrivet testamente är vitalt då någonting skulle hända dig och du vill kunna kontrollera vilka som ska få vad av bland annat dina ekonomiska tillgångar. Det underlättar även för dina efterlevande då de ska dela upp dina ägodelar och tillgångar.

De som ärver dig

Testamente är speciellt viktigt då du är sambo eller har särkullsbarn (barn som inte är makarnas gemensamma). I annat fall har din sambo inte rätt att ärva, och dina särkullsbarn har inte rätt till mer än halva arvslotten. Arvslotten är den del av ditt arv som är tilldelad alla dina barn. Om ni har barn i det nuvarande äktenskapet får dessa ärva denna del då din make/maka dör. Efter makar och barn ärver dina föräldrar, syskon och deras barn. Efter dessa kommer avlägsen släkt. Den Allmänna arvsfonden får allt om det inte finns några arvingar.

Hur du skriver testamentet

När du skriver ditt testamente gäller det framförallt att det tydligt framgår att det är ett testamente och att det är daterat. När du skriver under dokumentet måste det även bevittnas av två personer, som även de måste skriva under med sin signatur. Dessa vittnen får inte vara släkt med dig, arvingar eller släkt med några av dina arvingar. Vittnena måste också veta att dokumentet är ett testamente, de behöver dock inte ta del av innehållet.

Uppdatering av testamentet

Du bör kontinuerligt uppdatera och förnya ditt testamente. Detta är för att det hela tiden ska stämma överens med din livs- och familjesituation. Du bör ha flera kopior av testamentet så att du kan förvara originalet på en säker plats, där det inte kan förstöras.

© Smspengar 2007 - 2022 Alla rättigheter reserverade