Vad innebär ett skärpt amorteringskrav? - | Smspengar

Vad innebär ett skärpt amorteringskrav?

8 November, 2017

Smslån » Nyheter » Vad innebär ett skärpt amorteringskrav?

Ett ännu mer strikt amorteringskrav väntas träda i kraft från och med 1 april 2018 – i alla fall om Finansinspektionen får säga sitt. Vad innebär detta för en redan nedkyld marknad enligt vanliga svenskar och experter?

Under hösten 2015 blev det en politisk majoritet för att införa amorteringskrav på bolån. Det förverkligades sedan under 2016 med att ett hårdare regelverk trädde i kraft den 1 maj. Nu förbereder sig bankerna på införandet av ett ännu striktare krav på amortering. Det kan nämligen bli så att färre väljer att ansöka om bolån eftersom köpkraften minskar.

Detta föreslår Finansinspektionen

Det är ännu inte klart huruvida Finansinspektionen kommer lyckas få igenom den omtalade kravskärpningen på amortering av bolån, men mycket pekar på att det träder i kraft med det politiska stöd som finns just nu. Det är på bolån som är på över 4,5 gånger låntagarens inkomst som det skärpta amorteringskravet kommer påverka. Sådana bolån är vanligast förekommande i dyra områden, det är alltså i och kring Stockholm som kommer drabbas hårdast av Finansinspektionens krav.

Här slår det värst

I kommuner som Lindingö, Danderyd, Vaxholm och Värmdö är priserna generellt sett högre än i andra delar av Stockholm, det gör också att bolånetagarna i dessa områden är högre belånade än genomsnittligt. Där slår relationen mellan just bolån och inkomst i snitt över den utpekade siffran 4,5.

En del positiva – andra negativa

Vad mer är att ett skarpare krav på amortering kan leda till en inbromsning på bostadsmarknaden, en bostadsmarknad som redan har kylts ned. Experter är oroliga för att en köpares marknad kommer skapas under nästa år. Trots detta är de flesta svenskar positiva till förslaget. De tror vidare inte att deras konsumtion kommer påverkas av höjda krav på deras bolån. Det är också så att det bara är en förhöjd amortering på 1 procentenhet av bolånet som föreslås, så frågan är om det finns en anledning att vara så oroad som en del är.

© Smspengar 2007 - 2022 Alla rättigheter reserverade