Vad betyder orden egentligen? - | Smspengar

Vad betyder orden egentligen?

28 September, 2015

Smslån » Nyheter » Vad betyder orden egentligen?

Vi på Smspengar vet hur krångligt det kan vara med ekonomi och framförallt ekonomiska termer i lånesammanhang. Därför har vi idag valt ut en del ord som används flitigt i ekonomivärlden så att du ska ha koll på vad de, ibland märkliga, termerna egentligen betyder.

Att ha koll på terminologin eller fackspråkets betydelse är A och O när det handlar om lån och ekonomi. Nedan följer därför ett kort urval av termer som vi på Smspengar valt att förenklat förklara innebörden av:

Deflation och inflation: är två motsatta mått på hur saker och tjänster vi köper antingen blir billigare eller dyrare varefter tiden går. Deflation visar när något blir billigare och inflation när något blir dyrare, så om priset på en vara höjts eller sänkts med 2 procent i en viss månad år i jämförelse med samma månad i fjol innebär detta att inflations- eller deflationstakten alltså är 2 procent.

Listränta och genomsnittsränta: listränta är räntan som officiellt erbjuds på exempelvis ett bolån hos banken, men den verkliga räntan avgörs egentligen av din personliga ekonomi och går att förhandla fram med din bankman. Och från juni 2015 är alla banker skyldiga att även visa genomsnittsräntan vilken syftar till den genomsnittliga räntan på bolån som den specifika bankens kunder betalat under en månads tid vilket gör det lättare att se vilken ränta som faktiskt erbjuds. (Vi på Smspengar har valt att tydligt skriva ut i kronor hur mycket ett lån kostar hos oss vilket du kan se genom att klicka här)

Procentenheter: är skillnaden mellan två procenttal vilket betyder att om din ränta sänks från 4 till 3 procent har räntan sänkts med 1 procentenhet.

Reporänta: är den ränta som Riksbanken använder för att styra inflationen och reporäntan styr den ränta som bankerna betalar när de lånar pengar av varandra, men denna ränta påverkar även indirekt de marknadsräntor som styr räntan på bolån.

Räntemarginal: visar lånegivare hur lönsamt det är för dem att låna ut pengar till dig då räntemarginalen visar skillnaden i procentenheter mellan vad lånegivare tjänar på att låna ut pengar till dig och vad det kostar för dem själva med in- och upplåning.

© Smspengar 2007 - 2022 Alla rättigheter reserverade