Vad är SMS lån?

11 April, 2024

Smslån » Nyheter » Vad är SMS lån?

Vad är sms lån?

Ett smslån är en typ av kortfristigt lån som du kan ansöka om snabbt, ofta online eller via mobil. Här går vi igenom allt du behöver veta om smslån – hur det fungerar, hur ansökan går till och vad som krävs för att bli beviljad ett lån.

Vad betyder sms lån?

Termen “smslån” refererar till en typ av snabblån eller kortsiktigt lån, ofta på en mindre summa. Att det kallas smslån är för att det från början gick att ansöka genom att helt enkelt skicka ett sms, men numera sker de flesta ansökningar via en långivares webbplats eller app. Smslån kännetecknas av en snabb ansökningsprocess, minimala kreditkontroller jämfört med traditionella banklån och snabb utbetalning av lånebeloppet, ofta inom några timmar eller till och med minuter efter att lånet har beviljats.

Tanken med ett smslån är att du kan låna en mindre summa pengar för att täcka akuta ekonomiska behov, som till exempel en oväntad räkning eller ett nödköp, och sedan betala tillbaka lånet, plus ränta och eventuella avgifter, vid nästa lön eller inkomst. Därför är återbetalningstiden på smslån ofta kort, vanligtvis från 30 dagar upp till några månader. Smslån kommer ofta med höga räntor och avgifter, vilket gör dem till en dyrare form av kredit. De höga räntorna reflekterar den högre risk som långivaren tar genom att erbjuda krediter till privatpersoner utan omfattande kreditkontroller.

Smslånets historia

Smslån, såsom vi känner till det idag, har en fascinerande historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden, med rötter som kan spåras hela vägen tillbaka till slutet av 1800-talet i USA. Under denna period genomgick många amerikaner ekonomiska svårigheter, vilket gjorde det svårt för dem att öppna bankkonton eller få kredit hos traditionella banker. Andra aktörer utnyttjade situationen genom att erbjuda kortfristiga lån skulle betalas tillbaka när lönen kom, vilket påminner om hur dagens smslån fungerar.

Till en början var dessa lån inte reglerade i lag, vilket innebar att de i många fall var illegala och kunde leda till våldsamma inkasseringsmetoder om låntagaren inte kunde återbetala sin skuld. Men i början av 1900-talet började situationen förändras. Den här typen av lån blev lagliga och stränga lagar infördes för att reglera hur hög ränta långivarna fick ta ut, vilket skapade en mer strukturerad och säkrare låneform.

År 1959 infördes så kallade “check cashing loans” i USA, vilket blev starten på en ny era för snabblånen. Denna form av lån riktades särskilt till personer som hade dålig ekonomi och inte kunde få lån genom traditionella banker. Konceptet liknar dagens smslån i Sverige, där de som inte uppfyller bankernas hårt ställda krav kan ansöka om mindre lån från alternativa långivare.

I slutet av 1900-talet kom så kallade “payday loans”, som liknade sina föregångare men var tillgängliga för en bredare allmänhet. Dessa lån kunde man ansöka om online eller via sms, vilket gav upphov till den svenska termen “smslån”. Lånen betalades tillbaka genom att långivaren drog pengar direkt från låntagarens bankkonto när lönen kom. Idag fungerar dock payday loans ungefär som de svenska smslånen.

Sms lån i Sverige

Smslånets historia i Sverige började år 2006. Initialt var lånebeloppen begränsade till 3000 kronor och man hade kort tid på sig att betala tillbaka pengarna. Sedan dess har marknaden för smslån växt avsevärt. Idag kan låntagare ansöka om högre belopp, hos vissa långivare upp till 30 000 kronor eller mer, och lånen har längre återbetalningstider och ofta lägre räntor jämfört med hur det var från början. Här på Smspengar kan du till exempel ansöka om en flexibel kontokredit upp till 30 000 kronor och du väljer själv hur du vill betala tillbaka pengarna.

Nya regler sedan 2018

För att skydda konsumenterna och främja en mer ansvarsfull lånemarknad infördes 2018 en lagändring för smslån i Sverige. Lagändringen innebär att låntagare måste informeras om den effektiva räntan överskrider gällande referensränta med mer än 30 procent, att lånet är en högkostnadskredit, och var man kan få stöd i budget- och skuldfrågor. Förändringen infördes för att göra marknaden för smslån mer transparent och minska risken för att människor hamnar i svåra ekonomiska situationer.

Hur fungerar sms lån?

Smslån fungerar som en form av snabblån eller kortsiktigt lån som syftar till att ge låntagare tillgång till mindre summor pengar snabbt och med minimal byråkrati. Här är en steg-för-steg-genomgång av hur processen för ett smslån vanligtvis ser ut:

1. Ansökan

Du som vill ansöka om lån väljer en långivare och fyller i en låneansökan, oftast online via långivarens webbplats eller en mobilapp. I ansökningsformuläret fyller du i grundläggande personlig information, såsom namn, adress, inkomstuppgifter och bankkontonummer. I vissa fall kan du också behöva ange hur mycket du vill låna och önskad återbetalningstid.

2. Kreditbedömning

Efter att ansökan har skickats in begär långivaren en kreditupplysning på dig från ett kreditupplysningsföretag för att avgöra din kreditvärdighet. I bedömningen tittar man på din ekonomiska historik, inkomst och eventuella tidigare skulder. Målet är att säkerställa att du kan betala tillbaka lånet. I Sverige är långivare skyldiga att göra en kreditprövning enligt lag.

3. Godkännande och låneavtal

Om du bedöms som kreditvärdig godkänns din låneansökan. Långivaren skickar då ett avtal, vanligtvis via e-post eller direkt i deras online-plattform eller app. Låneavtalet innehåller alla villkor för lånet, såsom lånebelopp, återbetalningstid, ränta, avgifter och betalningsplan. Du behöver noggrant läsa igenom alla villkor och godkänna avtalet, ofta med BankID för att bekräfta din identitet.

4. Utbetalning

När låneavtalet är undertecknat och godkänt genomför långivaren utbetalningen av lånebeloppet till ditt bankkonto. Tiden för utbetalningen kan variera, men många långivare erbjuder utbetalningar inom några minuter eller timmar efter att du godkänt avtalet, även på kvällar och helger, beroende på vilken bank du har.

5. Återbetalning

Du återbetalar lånet enligt den överenskomna betalningsplanen, vanligtvis genom automatiska dragningar från ditt bankkonto på förutbestämda datum. Återbetalningen inkluderar både det utlånade beloppet och räntor/avgifter. Om du inte kan göra en betalning i tid är det viktigt att omedelbart kontakta långivaren för att diskutera möjliga lösningar, då försenade betalningar kan leda till ytterligare avgifter och ha en negativ påverkan på din kreditvärdighet.

Sms lån eller kontokredit?

Många konsumenter väljer idag så kallade kontokrediter framför smslån på grund av den flexibilitet som kontokrediterna kommer med. Till skillnad från smslån, där låntagaren får en fast summa pengar som sedan ska återbetalas inom en bestämd tidsram, ger en kontokredit tillgång till en förutbestämd kreditgräns som kan utnyttjas efter behov. Det innebär att låntagaren när som helst kan ta ut pengar upp till den beviljade gränsen, betala tillbaka pengarna och sedan återigen utnyttja krediten, utan att behöva skicka in nya låneansökningar. Kontokrediter tenderar dessutom att ha lägre räntor jämfört med de höga kostnaderna som förknippas med smslån, vilket gör dem till ett mer kostnadseffektivt alternativ. Hos oss på Smspengar kan du ansöka om en flexibel kontokredit på upp till 30 000 kronor.

Fördelar och nackdelar med sms lån

Smslån är snabba och lätta att ansöka om, vilket kan vara både bra och dåligt. Här är några saker du bör tänka på innan du bestämmer dig för att ta ett sådant lån.

Fördelar med smslån

Snabb tillgång till pengar: En av de största fördelarna med smslån är att du kan få pengarna snabbt, ofta inom bara några minuter eller timmar efter godkänd ansökan.
Enkel ansökningsprocess: Du kan ansöka online snabbt och enkelt, utan krångel med papper eller besök på banken.
Ingen säkerhet krävs: Till skillnad från många andra låneformer behöver du inte lämna någon säkerhet för att få ett smslån.
Tillgängligt för personer med låg kreditvärdighet: Om du tidigare har haft svårt att få lån på grund av din ekonomi kan du ändå ha chans att få ett smslån.

Nackdelar med smslån

Höga räntor och avgifter: Smslån kommer ofta med mycket höga räntor och avgifter jämfört med traditionella banklån.
Risk för skuldfälla: På grund av de höga kostnaderna finns det en risk att hamna i en skuldfälla, särskilt om lånet inte återbetalas i tid och nya lån tas för att täcka gamla skulder.
Kort återbetalningstid: Återbetalningstiden är ofta kort, vilket kan göra det svårt att hinna med att betala tillbaka utan att behöva låna igen.
Kan påverka kreditvärdigheten negativt: Missade eller försenade betalningar på smslån kan påverka din kreditvärdighet negativt, vilket gör det svårare att få lån i framtiden.

Det är viktigt att noggrant överväga både fördelarna och nackdelarna med smslån. De kan vara en snabb lösning om du akut behöver pengar, men de höga kostnaderna och risken för att hamna i en skuldfälla gör att de bör ses som en sista utväg snarare än ett sätt att få tillgång till mer pengar än vad du faktiskt har.

Vad händer om man inte kan betala tillbaka sitt sms lån i tid?

Om man inte kan betala tillbaka sitt SMS-lån i tid kan det leda till flera negativa konsekvenser.

1. Förseningsavgifter och högre räntekostnader

Det första som oftast händer är att långivaren tillämpar förseningsavgifter och högre räntekostnader på det belopp som inte betalats i tid. Detta gör att den totala skulden ökar, vilket kan göra det ännu svårare att betala tillbaka lånet.

2. Påminnelser och inkassokrav

Långivaren kommer att skicka påminnelser och eventuellt inkassokrav. Påminnelserna kan komma med ytterligare avgifter, och om lånet fortfarande inte betalas kan långivaren överlämna skulden till ett inkassobolag. Inkassobolaget försöker sedan driva in skulden genom ytterligare påminnelser och krav, vilket medför ytterligare avgifter och kostnader.

3. Anmärkning hos kreditupplysningsföretag

Om inkassoförsöken misslyckas och skulden fortfarande inte betalas kan långivaren eller inkassobolaget välja att överlämna ärendet till Kronofogden. Om skulden leder till ett ärende hos Kronofogden registreras detta som en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen. En sådan anmärkning påverkar din kreditvärdighet negativt och kan göra det svårt att få lån, hyra bostad, teckna abonnemang eller på annat sätt ingå avtal som kräver en kreditprövning i framtiden.

4. Rättsliga åtgärder

I värsta fall kan långivaren välja att vidta rättsliga åtgärder för att driva in skulden. Detta kan innebära att ärendet hamnar i tingsrätten, vilket kan leda till ytterligare kostnader för dig. Om domstolen beslutar till långivarens fördel, kan det resultera i ett utslag som tillåter utmätning av dina tillgångar eller lön för att täcka skulden.

5. Långsiktiga ekonomiska konsekvenser

Utöver de omedelbara konsekvenserna av att inte betala tillbaka ett smslån i tid kan du också ställas inför långsiktiga ekonomiska konsekvenser. En betalningsanmärkning, till exempel, finns kvar i registren i tre år för privatpersoner, vilket kan påverka dina ekonomiska möjligheter under en lång tid framöver.

För att undvika dessa konsekvenser är det viktigt att agera snabbt om man inser att man inte kommer att kunna betala tillbaka lånet i tid. Det kan innebära att man kontaktar långivaren för att diskutera möjligheten till en ny betalningsplan eller att söka hjälp för att hantera sin skuldsättning, till exempel genom budget- och skuldrådgivning.

Mer information om sms lån

Vi på Smspengar förstår att det ibland kan uppstå ekonomiska situationer där du snabbt behöver tillgång till extra pengar. Därför erbjuder vi flexibla kontokrediter som är gjorda för att ge dig en snabb och smidig lösning när du behöver det som mest. Vi strävar efter att göra hela processen, från ansökan till utbetalning, så enkel och förståelig som möjligt. På vår hemsida kan du enkelt hitta all den information du behöver för att förstå hur lånet fungerar, inklusive tydliga beskrivningar av våra lånevillkor, räntor och avgifter. Vi är transparenta med våra processer och vill att du ska känna dig trygg genom hela låneupplevelsen. Dessutom finns vårt omtyckta kundtjänstteam redo att hjälpa till med svar på dina frågor eller funderingar. Läs mer om hur du ansöker här.

Flexibla smslån och kontokrediter upp till 30 000 kr när det är skralt i kassan!


  • Som ett kreditkort i din mobil
  • Besked direkt helt utan UC
  • Direktutbetalningar 24/7
  • Direktutbetalningar 24/7 *
  • Låna 1 000 - 30 000 kr
  • Flexibel återbetalning

* Gäller uttag från din kontokredit om du är beviljad en kredit (krediter beviljas under öppettider), har ett kreditutrymme att utnyttja och har en av de banker som stöds.

* Gäller om du är beviljad en kredit (krediter beviljas under öppettider), har ett kreditutrymme att utnyttja och har en av de banker som stöds.

Lånebelopp

10 000 kr

Första förfallodatum

den 28:e Augusti

Betala minst 700 kr/mån

Trygg och säker ansökan

Lånexempel (2024-01-16):
Utnyttjad kredit om 15 000 kr i 12 månader, totalt att återbetala 19 725 kr (snitt 1 644 kr per månad). Effektiv årsränta: 71.05%. Kontokredit med rörlig nominell årsränta på 44.00%. Avgifter: Uppläggningsavgift 280 kr. Uttagsavgift 95 kr. Avi/Månadsavgift: 45 kr. Lånexemplet förutsätter ett uttag med avgift, en uppläggningsavgift samt 12 avi/månadsavgifter.

Det här är en högkostnadskredit
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

© Smspengar 2007 - 2024 Alla rättigheter reserverade