Snabblån, kvinnor, män, lån

Statistik för kvinnor och män

21 October, 2011

Smslån » Nyheter » Statistik för kvinnor och män

Idag publicerar Smspengar statistik för kvinnors och mäns lånevanor från augusti i 2010 till juli 2011. Det finns en hel del missförstånd om snabblån och med denna artikel vill vi ge en bättre insikt i snabblån-branschen. I artikeln kollar vi på statistik för de båda könen för att se hur de lånar och vilka skillnader det finns.

Återbetalningstid

Nedan ser vi medelvärdet för återbetalningstiden på lån som vi har registrerat som betalade. Smspengar har alltid 30 dagars återbetalningstid på snabblån och vi ser att medelvärdet ligger mellan 28 och 32 dagar.  Skillnaden mellan män och kvinnor är inte stor, männen är lite snabbare på att betala tillbaka är kvinnorna.

Lånebelopp

Smspengar erbjuder sms lån på 1000 till 4000 kr och nedan ser vi snittbeloppet för snabblån uppdelat på kvinnor och män. Snittet ligger mellan 2550 kr och 2900kr . Bland båda könen är det alltså fler som lånar de högre beloppen än de lägre. Tio av tolv månader har männen lånat högre belopp än kvinnorna. Kurvornas toppar och dalar följs åt alla månader förutom i februari och maj. I februari gick kvinnornas snittbelopp ner betydligt medans männens ökade en aning. I maj valde männen att låna mindre belopp än tidigare månad och kvinnorna större belopp.

Lånefördelning

Nedan ser vi fördelningen mellan lån bland kvinnor och män.  Från augusti till oktober lånade fler män än kvinnor, i december var det kvinnornas som lånade mest.  Från januari och framåt fördelades lånen väldigt jämt.

Åldersfördelning

Nedan ser vi medelåldern bland kvinnor och män hos Smspengar. Från augusti till juli ser vi en uppåtgående trend för kvinnorna, i augusti låg snittåldern på ca 40 år och i juli var siffran drygt 46 år. Åldern bland männen ökade också men inte lika kraftigt, under de tolv månaderna ökade snittåldern ca två år. Bland låntagarna är kvinnorna i snitt två år äldre än männen.

Sammanfattning

Männen är snabbare på att betala tillbaka snabblån än kvinnorna. Både kvinnor och män väljer hellre de högre beloppen än den lägre beloppen. Fördelning av antalet lån mellan könen är väldigt jämn. Snittåldern för kvinnorna och männen ökade och kvinnorna är i snitt två år äldre än männen.

 

 

 

© Smspengar 2007 - 2022 Alla rättigheter reserverade