Heta frågor om smslån bemöts av smspengar

8 November, 2010

Smslån » Nyheter » Heta frågor om smslån bemöts av smspengar

Drygt tre år har passerat sedan de första smslånen introducerades på den svenska marknaden. Debatten har sedan dess varit livlig och kritiken mot företagen hård. Regeringen talar om skärpt krav på kreditprövning och införande av ångerveckor för smslån.

I denna text kommer vi (SMS Pengar Norden AB) att gå igenom några av de vanligaste frågorna kring smslån och förhoppningsvis kunna räta ut några av de frågetecken som idag finns hos allmänheten.

Konsumentkreditlagen och kreditprövning

Ett förslag till en ny konsumentkreditlag presenterades i December av justitieminister Beatrice Ask. Förslaget går att finna på regeringens hemsida.

Utdrag från den aktuella Konsumentkreditlagen (1992:830) angående krav på kreditprövning

Kreditprövning
5 a § Näringsidkaren skall, innan kredit beviljas, pröva om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt kreditavtalet (kreditprövning)
Kreditprövning behöver inte göras om näringsidkaren på grund av sin kännedom om konsumenten eller andra omständigheter har grundad anledning att utgå från att konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad han eller hon åtar sig.
Kravet på kreditprövning gäller inte heller för engångskrediter när kredittiden är högst tre månader och kreditbeloppet skall betalas på en gång eller för krediter som avser mindre belopp. Lag (2004:312).

I dagens konsumentkreditlag finns alltså ett undantag som säger att kreditgivare inte behöver göra någon kreditbedömning för kunder som ansöker om mindre krediter, som smslån. Med det nya lagförslaget vill regeringen ta bort det nuvarande undantaget och därmed införa krav på kreditprövning även för smslån och andra små krediter.

Frågan är om inte samtliga av de seriösa företagen i denna bransch redan gör en kreditprövning för varje låneansökan? Vi gör det självklart då vill vi kunna säkerställa att våra kunder kan återbetala sina skulder till oss innan vi beviljar och betalar ut några lån. Skulle vi inte göra det hade det med största sannolikhet inneburit att många inte kunnat återbetala sina lån.

Ångerveckor för smslån

I lagförslaget som justitieministern lade fram i finns även ett förslag om att införa 14 dagars ångerrätt för smslån. För oss kommer detta inte innebära några större förändringar eftersom vi redan idag har ångerrätt upp till 14 dagar på våra smslån enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).

Finns det oseriösa företag som nekar sina kunder rätten att ångra ett lån är det givetvis viktigt att reglerna tydliggörs och uppmärksammas så att dessa företag kan rätta sig eller gallras bort.

Varför lånar man och vem ska kunna låna?

Är det dåligt att studenter och låginkomsttagare kan beviljas ett smslån? Vi tycker inte det. Till detta kan vi tillägga att vår genomsnitts kund år 2009 var över 35 år gammal och hade en inkomst på 150 000 kr. Plötsliga utgifter kan uppstå för alla och det är inget ovanligt. I sådana situationer kan det vara praktiskt att ta ett smslån, även om det är dyrt.

Utomlands kallas snarlika krediter för payday loans eller cash advances. Gemensamt är att dessa också är mindre krediter med kort löptid. Återbetalningen av dessa krediter sker vid nästa lön.

Att använda smslån till att finansiera sitt vardagsliv är inte hållbart i längden och man bör därför undvika att låna ofta eller mer än vad man behöver för att täcka ett akut kreditbehov.

Lån trots betalningsanmärkningar

Kronofogden har nyligen kommit med ett förslag om att lätta på reglerna för betalningsanmärkningar. I förslaget som lagts fram vill man ändra så betalningsanmärkningar inte längre ska kunna ses av kreditupplysningsbolagen efter att skulden som orsakat betalningsanmärkningen är återbetalad.

Detta är ett utdrag från Kronofogdens remissyttrande:

Kronofogdemyndighetens förslag överensstämmer i huvudsak med hur det fungerar i Norge och Danmark. Förslaget skulle innebära att den som har obetald skuld hos Kronofogden även i fortsättningen kommer att ha betalningsanmärkning och därmed svårigheter att få krediter. Den som gör rätt för sig ska däremot inte behöva invänta att uppgifterna blir gallrade. Den enskilde har genom betalning av skulden visat på betalningsförmåga och vilja att göra rätt för sig. Vid prövning av om kredit ska beviljas ska han bedömas utifrån övriga uppgifter som visar om han har sådan ekonomi att kredit kan beviljas.

Många företag i branschen beviljar lån trots att ansökande har betalningsanmärkningar. Väldigt få, om ens ett enda företag, erbjuder dock lån till personer med obetalda skulder till Kronofogden. Detta beror på att många företag använder sig av scoring för att mäta kreditvärdigheten hos sina kunder.

Då man använder sig av scoring istället för en statiskt kreditmall ser man till helheten av många olika faktorer för att avgöra en persons- eller ett företags kreditvärdighet. Ett skuldsaldo hos Kronofogden påverkar scoringvärdet kraftigt negativt och gör det oftast omöjligt att beviljas ett lån. Har man däremot en betalningsanmärkning (t.ex. en obetald parkeringsavgift), en hög inkomst och äger en fastighet är chansen hög att betraktas som kreditvärdig ändå. Därför har vi valt att använda scoring i kreditbedömningen av våra kunder.

Kostnad och effektiv ränta

Att smslån är dyra är de flesta överens om. Detta inget som de seriösa företagen i branschen försöker dölja. Istället är man extremt tydlig med sin prissättning och man informerar kunden exakt hur mycket det kostar att ta lånet och hur lång löptiden är.

Kostnaden för ett lån mäts ofta i effektiv ränta, som anges i procent och avser kostnaden för lånet per år. När man mäter kostnaden för ett smslån i effektiv ränta kan siffrorna därför tyckas missvisande eftersom ett smslån vanligtvis har en löptid på 30 dagar och inte ett år. Ju kortare löptiden är desto högre blir naturligtvis den effektiva räntan.

När man tar ett lån ingår ofta en fast uppläggningsavgift i lånets totalkostnad. Denna avgift är avsedd att täcka kostnader för långivarens administrativa arbete samt de utgifter som kan uppstå i samband med handläggandet av lånansökan. För smslån, som är små krediter med korta löptider, utgör denna avgift stora delar av den totala kostnaden för lånen.

I många fall kan det bli billigare att ta ett smslån för att betala för en vara direkt istället för att delbetala. Många av företagen som erbjuder köp på avbetalning har höga avgifter för detta och ofta är den kortaste tiden man kan lägga upp betalningen på tre månader.

Tag till exempel produkt som kostar 2 000 kr hos ett företag som erbjuder köp på avbetalning där avgiften för detta är 600 kr och kortaste möjliga uppläggningstid är 3 månader. Många som väljer att lägga upp denna betalning på tre månader hade möjligtvis, om möjligt hellre betalat denna skuld direkt vid nästa lön istället. I så fall hade det alltså varit billigare att istället ta ett smslån med en totalkostnad på 450 kr och betalat för varan direkt och betala skulden till smslån-företaget vid nästa lön.

Kronofogden och antalet obetalda smslån

Antalet obetalda smslån hos Kronofogden har ökat. Vad man måste ha i åtanke är att marknaden för smslån fortfarande är ung. Under de år som passerat har antalet företag i branschen ökat kraftigt. Allmänhetens kännedom om smslån har vuxit och blivit mycket stor. Inte minst som följd av att det har blivit ett återkommande diskussionsämne i media. Givetvis hamnar ett större antal obetalda smslån hos Kronofogden när fler människor tar smslån.

Tyvärr finns det ett litet antal människor som har hamnat i en ohållbar situation där ett smslån har uppfattats som en sista livboj. När de här personerna slutligen hamnar hos Kronofogden kan man ofta se att de har ett antal skulder. Skulderna är oftast till någon av storbankerna följt av några finansbolag, bensinkort, krediter till möbelkedjor och klädkedjor. Listan avslutas med ett antal korta krediter till bolag som vårt.

Vårt råd till dessa människor är att se över sina kostnader, kontakta alla kreditgivare för att lägga upp en amorteringsplan och sist men inte minst; ta inte några nya krediter! Kronofogden redovisar antal ärenden som inkommit under en viss period – inte antalet människor och hur dessa människors kreditbild ser ut. Det skulle inte förvåna oss om antalet människor är betydligt mindre än antalet ärenden och att det finns fler kreditgivare med aktiva ärenden.

Flexibla smslån och kontokrediter upp till 30 000 kr när det är skralt i kassan!


  • Som ett kreditkort i din mobil
  • Besked direkt helt utan UC
  • Direktutbetalningar 24/7
  • Direktutbetalningar 24/7 *
  • Låna 1 000 - 30 000 kr
  • Flexibel återbetalning

* Gäller uttag från din kontokredit om du är beviljad en kredit (krediter beviljas under öppettider), har ett kreditutrymme att utnyttja och har en av de banker som stöds.

* Gäller om du är beviljad en kredit (krediter beviljas under öppettider), har ett kreditutrymme att utnyttja och har en av de banker som stöds.

Lånebelopp

10 000 kr

Första förfallodatum

den 28:e Augusti

Betala minst 700 kr/mån

Trygg och säker ansökan

Lånexempel (2024-01-16):
Utnyttjad kredit om 15 000 kr i 12 månader, totalt att återbetala 19 725 kr (snitt 1 644 kr per månad). Effektiv årsränta: 71.05%. Kontokredit med rörlig nominell årsränta på 44.00%. Avgifter: Uppläggningsavgift 280 kr. Uttagsavgift 95 kr. Avi/Månadsavgift: 45 kr. Lånexemplet förutsätter ett uttag med avgift, en uppläggningsavgift samt 12 avi/månadsavgifter.

Det här är en högkostnadskredit
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

© Smspengar 2007 - 2024 Alla rättigheter reserverade