Skärpta lagar för snabblånsföretag - | Smspengar

Skärpta lagar för snabblånsföretag

24 April, 2015

Smslån » Nyheter » Skärpta lagar för snabblånsföretag

I dagar har det skrivits artiklar om att regeringen skall tillsätta en undersökning om att ta fram förslag för att få bättre “ordning” på snabblånemarknaden och minska överskuldsättningen

I en debatt artikel ifrån expressen som ni kan läsa här skriver Morgan Johansson (S) och Justitieminister och Per Bolund (MP), Finansmarknads- och konsumentminister om just detta.

De skriver att enskilda individer är ansvarig för de avtal de ingår och får ta konsekvenserna för sitt agerande och det är något vi också tycker är helt korrekt, dock skriver de att marknaden är oreglerad. Vilket inte stämmer alls. Vi som bolag som sysslar med konsumentkreditgivning är bunda att följa konsumentkreditlagen samt riktlinjer ifrån konsumentverket. Konsumentverket och Finansinspektionen är tillsynsmyndigheter gentemot vår bransch och skall se till att vi följer alla regler och bestämmelser det finns. Självklart följer vi deras riktlinjer och alla bestämmelser som rör oss. Från årsskiftet skall man även ha ansökt eller inneha ett tillstånd ifrån Finansinspektionen för att bedriva verksamhet, vi har självklart skickat in vår ansökan och väntar på ett beslut ifrån Finansinspektionen. De ställer höga krav på dig som kreditgivare och är noga reglerat med rådande lager och föreskrifter för att bedriva verksamhet inom konsumentkrediter.

Riksdagsledamoten och vice ordförande i civilutskottet Johan Löfstrand (S) kommer få i uppdrag att leda utredning som skall ta fram förslag på effektiva åtgärder för att det skall vara en ansvarsfull marknads för konsumentkrediter, en så kallad sund kreditgivning.

De skriver att det inte ska vara lönsamt att låna ut till en kund som inte klarar av att betala tillbaka lånet, och att snabblån inte ska vara en inkörsport till överskuldsättning. Detta håller vi så klart med i att man inte ska låna ut till någon som inte klarar av att betala tillbaka lånet, och det är något som vi jobbar mycket med. Just med att bedöma om att en kund kan betala tillbaka sitt lån eller inte är inte helt lätt, trots att en kund kan se bra ut på en kreditupplysning och på en analys av kundens nuvarande inkomster och utgifter med stöd av konsumentverkets verktyg för att bedöma betalningsförmågan kan en kund få problem att betala tillbaka lånet.

Vi håller inte heller med i att våra produkter är en inkörsport till överskuldsättning, vi må vara i vissa fall den som puttar kunden över kanten men då har oftast kunden redan andra större krediter från långivare som anses “seriösa”.

I artiklen skriver de att de vill att utrednings skall innehålla följande.

Kostnadstak. Ränta och avgifter får inte bli större än själva lånebeloppet.
De nämner att ränta och avgifter snabbt kan bli större än själva lånebeloppet. Detta är inget problem i nuläget och har aldrig varit ett problem för oss som tar ut skäliga och lagstadgade avgifter.

Räntetak. De vill begränsa den ränta vi kan ta ut.
Detta är något som kan ha en påverkan på vår produkt, det beror på var och hur de sätter gränsen. De har infört detta i Finland och där har de klassiska snabblånenförsvunnit, men bolagen bakom dem är kvar med en produkt som är anpassad till den nya nivån. Om ett räntetak införs i Sverige kommer vi se samma utveckling som i Finland.

En civilrättslig sanktionsregel vid bristande kreditprövning.
Detta är redan infört, konsumentverket kan delge vite i de fall de tycker att en kreditgivare har brustit i sin förmåga att fastställa en betalningsförmåga. En kreditgivare måste ta en kreditupplysning och undersöka gäldenärens nuvarande betalningsförmåga genom en kalp (kvar att leva på analys). Vi har tagit en kreditupplysning sedan vår start 2007 och när den nya konsumentkreditlagen infördes med krav att ta reda på gäldenärens nuvarande ekonomiska ställning införde vi det direkt hos oss. SMS Pengar Norden AB är det enda bolaget som ger ut snabblån som inte har fått en varning ifrån Konsumentverket.

Ett krav på skriftligt undertecknande.
Att skicka ut ett skuldebrev till kunden för signering är inget konstigt i sig, dock tycker vi det inte är helt tidsenlig när det finns goda möjligheter att signera ett avtal på distans med t.ex bankid eller annan godkänd elektroniskt signering. Det finns även möjlighet att ångra sin ansökan i och med ångerrätten enligt konsumentkreditlagen och enligt distans- och hemförsäljningslagen. Och de kan även ta detta ett steg längre att undertecknandet måste ske på plats, det gör att en stor grupp blir diskriminerade då de kanske ej kan ta sig till närmaste kontor för att signera.

Skärpta informations- och marknadsföringskrav
Det finns ingen som upplyser kunden lika mycket som vi gör när det gäller vad vår produkt kostar och vad det blir för konsekvenser vid utebliven betalning. För en lekman att endast läsa en räntesats och förstå kreditens kostnad kan vara svårt, därför är vi övertydliga med vad det kostar exakt på kronan att låna hos oss. Och det är något som fler i vår bransch har tagit fasta på.
    De vill öven att en kreditgivare skall vara återhållsamm i sin marknadsföring, detta är något vi så klart är. Vi försöker alltid göra vår marknadsföring så informativ och neutral som möjlig.

I överlag tycker vi att de punkter de vill utreda är vettiga och kan bidra att små aktörer och ej seriösa aktörer försvinner från marknaden. I och med att det blev krav på tillstånd ifrån Finansinspektionen har dessa aktörer som inte anses som seriösa redan lagt ner sin verksamhet.

Det ska bli spännande att se vad de kommer fram till och vi hoppas att de även talar med de som är aktiva inom branschen för att få en så bra inblick i vår bransch som möjligt. Vem vet de kanske förstår att det inte är så stor skillnad på vår kreditgivning och en etablerade kreditgivare med högre kapitalbelopp.

© Smspengar 2007 - 2022 Alla rättigheter reserverade