Förhandsinformation Korttidslån - | Smspengar

Förhandsinformation Korttidslån

Smslån » Sekki » Förhandsinformation Korttidslån

Korttidslån – Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

SEKKI

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande kreditgivaren skulle lämna under nuvarande marknadsförhållanden. Det bör dock observeras att sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Ladda ner PDF version

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare: GF Money Consumer Finance Aktiebolag (hädanefter Smspengar)
Organisationsnummer: 556876-2578
Adress: BOX 1306, 75143 UPPSALA
Telefon: 018 – 71 00 02
Webbadress: http://www.smspengar.nu

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit

Kortfristig blankokredit utan säkerhet med bunden ränta. Krediten återbetalas i sin helhet enligt överenskommen betalningsplan efter att den krediten utbetalts.

Det sammanlagda kreditbeloppet
Dessa belopp är de totala respektive beloppen som ställs till förfogande genom kreditavtalet.

500 – 12 000 kr

Villkoren för krediten
När och hur pengarna kan lyftas.

Kreditbeloppet utbetalas till kredittagarens angivna bankkonto under kundsupportens öppettider efter att lånet fullständigt beviljats.

Kreditavtales löptid

Kredittagaren väljer själv löptid för lånet, tillgängliga löptider är 30, 60 eller 90 dagar. Kredittagaren har möjlighet att förlänga avtalet om den valda löptiden är 30 dagar. Kredittagaren har möjlighet att förlänga avtalet med 8, 15 eller 30 dagar.

Avbetalningar och i vilken ordning dessa ska avräknas

Löptid: 30 dagar, totalt en avisering

Löptid: 60 dagar, totalt två aviseringar som förfaller 30 och 60 dagar efter utbetalt lånebelopp. En inbetalning täcker skulden i följande ordning; eventuella inkassokostnader, avgifter, ränta och kapital.

Löptid: 90 dagar, totalt tre aviseringar som förfaller 30, 60, och 90 dagar efter utbetalt lånebelopp. En inbetalning täcker skulden i följande ordning; eventuella inkassokostnader, avgifter, ränta och kapital.

Det totala belopp som ska betalas av kredittagaren
Detta är det lånade kapitalet plus ränta och kostnader i samband med krediten.

Lånet i sin helhet, jämte upplupen ränta och kostnader, återbetalas 30, 60 eller 90 dagar efter att lånet beviljats.

Representativa exempel på lånekostnaden

Introduktionsrabatt för nya kredittagare, endast 30 dagar:
– Lån på 500 kr, totalt 545 kr
– Lån på 1 000 kr, totalt 1 200 kr
– Lån på 1 500 kr, totalt 1 750 kr
– Lån på 2 000 kr, totalt 2 380 kr

Lån i 30 dagar , återbetalas på ett tillfälle:
– Lån på 500 kr, totalt 625 kr
– Lån på 1 000 kr, totalt 1 280 kr
– Lån på 1 500 kr, totalt 1 300 kr
– Lån på 2 000 kr, totalt 2 430 kr
– Lån på 2 500 kr, totalt 3 000 kr
– Lån på 3 000 kr, totalt 3 580 kr
– Lån på 3 500 kr, totalt 4 200 kr
– Lån på 4 000 kr, totalt 4 830 kr
– Lån på 4 500 kr, totalt 5 360 kr
– Lån på 5 000 kr, totalt 5 890 kr

Lån i 60 dagar, återbetalas på två tillfällen:
– Lån på 1 000 kr, 645 kr per tillfälle, totalt 1 290 kr
– Lån på 1 500 kr, 935 kr per tillfälle, totalt 1 870 kr
– Lån på 2 000 kr, 1 230 kr per tillfälle, totalt 2 460 kr
– Lån på 2 500 kr, 1 550 kr per tillfälle, totalt 3 100 kr
– Lån på 3 000 kr, 1 850 kr per tillfälle, totalt 3 700 kr
– Lån på 3 500 kr, 2 175 kr per tillfälle, totalt 4 350 kr
– Lån på 4 000 kr, 2 475 kr per tillfälle, totalt 4 950 kr
– Lån på 4 500 kr, 2 750 kr per tillfälle, totalt 5 500 kr
– Lån på 5 000 kr, 3 005 kr per tillfälle, totalt 6 010 kr
– Lån på 5 500 kr, 3 400 kr per tillfälle, totalt 6 800 kr
– Lån på 6 000 kr, 3 800 kr per tillfälle, totalt 7 600 kr

Lån i 90 dagar, återbetalas på tre tillfällen:
– Lån på 1 000 kr, 440 kr per tillfälle, totalt 1 320 kr
– Lån på 1 500 kr, 640 kr per tillfälle, totalt 1 920 kr
– Lån på 2 000 kr, 850 kr per tillfälle, totalt 2 550 kr
– Lån på 2 500 kr, 1 060 kr per tillfälle, totalt 3 180 kr
– Lån på 3 000 kr, 1 273 kr per tillfälle, totalt 3 820 kr
– Lån på 3 500 kr, 1 490 kr per tillfälle, totalt 4 470 kr
– Lån på 4 000 kr, 1 690 kr per tillfälle, totalt 5 070 kr
– Lån på 4 500 kr, 1 900 kr per tillfälle, totalt 5 700 kr
– Lån på 5 000 kr, 2 100 kr per tillfälle, totalt 6 300 kr
– Lån på 5 500 kr, 2 370 kr per tillfälle, totalt 7 110 kr
– Lån på 6 000 kr, 2 570 kr per tillfälle, totalt 7 710 kr
– Lån på 6 500 kr, 2 770 kr per tillfälle, totalt 8 310 kr
– Lån på 7 000 kr, 2 970 kr per tillfälle, totalt 8 910 kr
– Lån på 7 500 kr, 3 170 kr per tillfälle, totalt 9 510 kr
– Lån på 8 000 kr, 3 370 kr per tillfälle, totalt 10 110 kr
– Lån på 8 500 kr, 3 570 kr per tillfälle, totalt 10 710 kr
– Lån på 9 000 kr, 3 770 kr per tillfälle, totalt 11 310 kr
– Lån på 9 500 kr, 3 970 kr per tillfälle, totalt 11 910 kr
– Lån på 10 000 kr, 4 170 kr per tillfälle, totalt 12 510 kr
– Lån på 10 500 kr, 4 390 kr per tillfälle, totalt 13 170 kr
– Lån på 11 000 kr, 4 590 kr per tillfälle, totalt 13 770 kr
– Lån på 11 500 kr, 4 790 kr per tillfälle, totalt 14 370 kr
– Lån på 12 000 kr, 5 000 kr per tillfälle, totalt 15 000 kr

3. Kreditkostnader

Kreditränta

Räntan för de olika lånebeloppen är:

Introduktionsrabatt för nya kredittagare:
– 500 kr: Månadsränta: 9 %, nominell årsränta: 108 %
– 1000 kr: Månadsränta: 20 %, nominell årsränta: 240 %
– 1500 kr: Månadsränta: 16 %, nominell årsränta: 192 %
– 2000 kr: Månadsränta: 19 %, nominell årsränta: 228 %

Lån i 30 dagar , återbetalas på ett tillfälle:
– 500 kr, månadsränta: 25 %, nominell årsränta: 300 %
– 1 000 kr, månadsränta: 28 %, nominell årsränta: 336 %
– 1 500 kr, månadsränta: 20 %, nominell årsränta: 240 %
– 2 000 kr, månadsränta: 21,5 %, nominell årsränta: 258 %
– 2 500 kr, månadsränta: 20 %, nominell årsränta: 240 %
– 3 000 kr, månadsränta: 19,3 %, nominell årsränta: 232 %
– 3 500 kr, månadsränta: 20 %, nominell årsränta: 240 %
– 4 000 kr, månadsränta: 20,7 %, nominell årsränta: 249 %
– 4 500 kr, månadsränta: 19,1 %, nominell årsränta: 229 %
– 5 000 kr, månadsränta: 17,8 %, nominell årsränta: 213 %

Lån i 60 dagar, återbetalas på två tillfällen:
– 1 000 kr, månadsränta: 14,5 %, nominell årsränta: 174 %
– 1 500 kr, månadsränta: 12,3 %, nominell årsränta: 147 %
– 2 000 kr, månadsränta: 12,3 %, nominell årsränta: 135 %
– 2 500 kr, månadsränta: 12 %, nominell årsränta: 144 %
– 3 000 kr, månadsränta: 11,6 %, nominell årsränta: 139 %
– 3 500 kr, månadsränta: 12,1 %, nominell årsränta: 145 %
– 4 000 kr, månadsränta: 11,8 %, nominell årsränta: 142 %
– 4 500 kr, månadsränta: 11,1 %, nominell årsränta: 133 %
– 5 000 kr, månadsränta: 10,1 %, nominell årsränta: 121 %
– 5 500 kr, månadsränta: 11,8 %, nominell årsränta: 121 %
– 6 000 kr, månadsränta: 13,3 %, nominell årsränta: 141 %

Lån i 90 dagar, återbetalas på tre tillfällen:
– 1 000 kr, månadsränta: 10,6 %, nominell årsränta: 127 %
– 1 500 kr, månadsränta: 9,3 %, nominell årsränta: 111 %
– 2 000 kr, månadsränta: 9,1 %, nominell årsränta: 109 %
– 2 500 kr, månadsränta: 9 %, nominell årsränta: 108 %
– 3 000 kr, månadsränta: 9,1 %, nominell årsränta: 109 %
– 3 500 kr, månadsränta: 9,1 %, nominell årsränta: 109 %
– 4 000 kr, månadsränta: 8,9 %, nominell årsränta: 107 %
– 4 500 kr, månadsränta: 8,8 %, nominell årsränta: 105 %
– 5 000 kr, månadsränta: 8,6 %, nominell årsränta: 104 %
– 5 500 kr, månadsränta: 9,7 %, nominell årsränta: 116 %
– 6 000 kr, månadsränta: 9,4 %, nominell årsränta: 113 %
– 6 500 kr, månadsränta: 9,2 %, nominell årsränta: 110 %
– 7 000 kr, månadsränta: 9 %, nominell årsränta: 108 %
– 7 500 kr, månadsränta: 8,9 %, nominell årsränta: 107 %
– 8 000 kr, månadsränta: 8,7 %, nominell årsränta: 105 %
– 8 500 kr, månadsränta: 8,6 %, nominell årsränta: 104 %
– 9 000 kr, månadsränta: 8,5 %, nominell årsränta: 102 %
– 9 500 kr, månadsränta: 8,4 %, nominell årsränta: 100 %
– 10 000 kr, månadsränta: 8,3 %, nominell årsränta: 99 %
– 10 500 kr, månadsränta: 8,4 %, nominell årsränta: 100 %
– 11 000 kr, månadsränta: 8,3 %, nominell årsränta: 99 %
– 11 500 kr, månadsränta: 8,3 %, nominell årsränta: 99 %
– 12 000 kr, månadsränta: 8,3 %, nominell årsränta: 99 %

Effektiv ränta
Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kapitalbeloppet. Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.

Effektiv ränta för de olika lånebeloppen är:

För nya kredittagare med introduktionsrabatt:
– 500 kr, 185%
– 1000 kr, 819%
– 1500 kr, 552%,
– 2000 kr, 730%

Lån i 30 dagar , återbetalas på ett tillfälle:
– 500 kr, 1 410 %
– 1 000 kr, 1 916 %
– 1 500 kr, 819 %
– 2 000 kr, 969 %
– 2 500 kr, 819 %
– 3 000 kr, 759 %
– 3 500 kr, 819 %
– 4 000 kr, 891 %
– 4 500 kr, 739 %
– 5 000 kr, 634 %

Lån i 60 dagar, återbetalas på två tillfällen:
– 1 000 kr, 484 %
– 1 500 kr, 511 %
– 2 000 kr, 345 %
– 2 500 kr, 484 %
– 3 000 kr, 459 %
– 3 500 kr, 459 %
– 4 000 kr, 475 %
– 4 500 kr, 418 %
– 5 000 kr, 351 %
– 5 500 kr, 470 %
– 6 000 kr, 598 %

Lån i 90 dagar, återbetalas på tre tillfällen:
– 1 000 kr, 424 %
– 1 500 kr, 363 %
– 2 000 kr, 352 %
– 2 500 kr, 345 %
– 3 000 kr, 352 %
– 3 500 kr, 352 %
– 4 000 kr, 336 %
– 4 500 kr, 333 %
– 5 000 kr, 319 %
– 5 500 kr, 393 %
– 6 000 kr, 375 %
– 6 500 kr, 360 %
– 7 000 kr, 347 %
– 7 500 kr, 336 %
– 8 000 kr, 327 %
– 8 500 kr, 319 %
– 9 000 kr, 312 %
– 9 500 kr, 305 %
– 10 000 kr, 301 %
– 10 500 kr, 307 %
– 11 000 kr, 302 %
– 11 500 kr, 298 %
– 12 000 kr, 299 %

Obligatorisk försäkring eller tilläggstjänst

Nej.

Kostnader i samband med försenade betalningar

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta på det förfallna beloppet, från förfallodagen till dess full betalning sker. Dröjsmålsräntan uppgår till 3% per månad. För påminnelse vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift om 60 kr samt en förseningsavgift om 125 kr. Överlämnas kravet till inkasso tillkommer inkassokostnader enligt lag.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt

Kredittagaren har rätt att frånträda avtalet inom 14 kalender­dagar. Kredittagaren skall kontakta kreditgivaren vid utnyttjandet av ångerrätten.

Förtidsåterbetalning

Hela eller del av krediten kan återbetalas i förtid när som helst efter kontakt med kundtjänst.

Sökning i databas

Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela kunden resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal
Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse gäller inte om kreditgivaren inte avser att ingå ett kreditavtal med dig.

Kredittagaren kan få ett utkast till kreditavtalet genom att kontakta Smspengars kundtjänst på telefon 018 – 71 00 02 eller via mailadress info@smspengar.nu

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

Registering

Smspengar är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer: 556876-2578

Tillsynsmyndighet(er)

Konsumentverket/KO
BOX 48
651 02 Karlstad
www.konsumentverket.se

Finansinspektionen
BOX 7821
103 97 Stockholm
www.fi.se

Utnyttjande av ångerrätten

Kredittagaren har rätt att inom 14 dagar från dagen då avtalet ingicks utnyttja sin ångerrätt enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) och frånträda låneavtalet. I det fall kredittagaren ångrar lånet inom 14 dagar ska kredittagaren snarast återföra utbetalade medel. Kredittagaren betalar även för uppluppen ränta tills återbetalning skedd. Kredittagaren skall kontakta kundtjänst vid åberopande av ångerrätten.

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol.

Svensk lag gäller. Om tvist inte kan lösas på annat sätt än genom talan vid domstol skall sådan talan väckas vid svensk domstol.

Språkordning

Information och avtalsvillkor lämnas på svenska. Med ditt samtycke har vi för avsikt att under kreditavtalets löptid kommunicera på svenska.

Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol.

Vid klagomål mot kreditgivaren skall kredittagaren i första hand ta kontakt med kreditgivaren. Kredittagaren kan också vända sig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

© Smspengar 2007 - 2022 Alla rättigheter reserverade