Så klarar du en lågkonjunktur - | Smspengar

Så klarar du en lågkonjunktur

11 February, 2019

Smslån » Nyheter » Så klarar du en lågkonjunktur

Det är många röster som hörs när nu, gällande en kommande lågkonjunktur, i Sverige och i världen. Många är oroliga. Men vad kan du göra för att förbereda dig för sämre tider?

Ekonomin väntas växa långsamt i år, i alla fall i jämförelse med de senaste rekordåren i svensk historia, med tillväxt, utbud och efterfrågan. För att inte tala om den höga sysselsättningen. Men detta år förväntar sig nationalekonomerna ett första steg in i recessionen, den fruktade lågkonjunkturen, som kommer med jämna mellanrum. Det kan innebära höga räntor på bolån och en sämre ekonomisk tillväxt, eller helt enkelt arbetslöshet. Hur kan du stresstesta din och hushållets ekonomi för att se till att den blir bättre rustad för sämre tider?

Stresstesta din ekonomi och förbered för sämre tider

När du stresstestar din ekonomi tänker du ut olika scenarier och föreställer dig (på ett realistiskt sätt) hur det skulle påverka hushållet, ditt sparande, ditt boende. Det kan vara att räkna på hur en fördubblad bolåneränta skulle slå mot din ekonomiska situation, eller vad som skulle ske om du skulle bli långtidssjuk. För att kunna göra ett test och se hur förberedd du är för lågkonjunkturer och andra händelser du inte kan påverka, gäller det att räkna noga på inkomster och utgifter.

  • Vad har hushållet för inkomster? (lön, pension, barnbidrag, andra bidrag och inkomster)
  • Vad har du för fasta utgifter? (bostad, studielån, konsumtionslån, el, vatten, internet)
  • Vilka är dina rörliga utgifter? (mat, kläder, dryck, hushållsartiklar, nöjen, sparande och oförutsedda utgifter)

Räkna ihop allt och dra summan från de fasta utgifterna från inkomsterna för att se hur mycket ditt hushåll har kvar. Dra sedan summan från de rörliga utgifterna för att se vad du har kvar av inkomstsumman. Om du har pengar kvar har du en buffert som kan vara bra att ha vid ett sämre år eller tre. Om du inser att du går back, ja, då är det en god idé att göra något åt det och dra ner på något. Ett sparande är också bra att ha, inte minst om du skulle ha den stora oturen att bli arbetslös eller långtidssjuk.

Tänk på att stigande räntor och sämre ekonomisk tillväxt kan slå hårt mot både dig och ditt hushåll, därför är det bra att du har koll på din ekonomi och hur mycket stryk den faktiskt tål.

© Smspengar 2007 - 2022 Alla rättigheter reserverade