Löneskillnaderna mellan könen fortsätter minska | Smspengar

Löneskillnaderna mellan könen fortsätter minska

14 November, 2018

Smslån » Nyheter » Löneskillnaderna mellan könen fortsätter minska

Kvinnors löner är i genomsnitt lägre än vad männens är – men skillnaderna i lön minskar. Det går för långsamt enligt många, men det händer i alla fall något. Skillnader i lön påverkar mycket, inte minst förmågan att ta vissa lån och leva på samma villkor i samhället.

De senaste 25 åren har kvinnors förvärvslöner stadigt ökat, mer än vad männens löner har. Sedan 1991 har lönerna hos kvinnor i genomsnitt ökat med 67 procent. För männen ser det i stället ut som så att lönen har ökat med 47 procent under samma tidsperiod. Nu tjänar en kvinna rent statistiskt 76,7 procent av vad en man gör. Fortfarande en stor skillnad givetvis – men samtidigt ett bevis på att det faktiskt händer något. Det är vidare så att sedan 1991 har kvinnors inkomstutveckling i Sverige varit starkare än mäns, i alla fall under 19 av de 26 åren.

Löneskillnader påverkar jämställdheten på alla fronter

Samtidigt går det att se på siffrorna ur ett annat perspektiv – även fast kvinnors löner ökar mer stadigt än mäns löner är de fortfarande bra mycket lägre. Kvinnors arbete i framförallt klassiskt kvinnliga yrken, räknas fortfarande som mindre värda än mäns arbete i framförallt klassiskt manliga yrkesområden. Sedan något år tillbaka har dock kravet på årlig lönekartläggning återinförts och det är för att just kvinnor och män som utför ett likvärdigt arbete också ska få en likvärdig lön. Med en lönekartläggning är det menat att en arbetsgivare ska upptäcka, åtgärda och framförallt förhindra osakliga löneskillnader mellan könen. Löneskillnader är inte bara ett uttryck för mäns och kvinnors olika möjligheter i arbetslivet – det påverkar också möjligheterna till att ta lån, kreditvärdigheten och att få leva på samma villkor i samhället. Det är med andra ord en stor orättvisa som ligger i dessa siffror.

Förhoppningsvis kommer mäns och kvinnors löner att fortsätta närma sig varandra för att tillslut inte vara olika. Lönegapet minskar trots allt, även om det enligt många går för långsamt.

© Smspengar 2007 - 2022 Alla rättigheter reserverade