Konsumentverket & Datainspektionen | Smspengar

Konsumentverket & Datainspektionen

12 April, 2015

Smslån » Nyheter » Konsumentverket & Datainspektionen

Vi på Smspengar står under tillsyn av både Konsumentverket och Datainspektionen samt är registrerade hos Finansinspektionen vilket innebär att vi är skyldiga att följa alla lagar och regler som berör vårt verksamhetsområde, kreditgivning – och att detta kontrolleras av utomstående myndigheter.

Konsumentverket

Konsumentverkets övergripande mål som tillsynsmyndighet är att förhindra företag från att agera otillbörligt på marknaden. Detta innebär bland annat att Konsumentverket kontrollerar att vi på Smspengar följer konsumentkreditlagen och tillhandahåller all relevant information om vår produkt, det vill säga våra lån och villkor. Om vi motförmodan skulle brista i vårt sätt att följa reglerna om exempelvis kreditprövning har Konsumentverket möjlighet att utfärda varning med sanktionsavgift. Skulle vi dessutom göra stora överträdelser på området har Konsumentverket rätt att förelägga oss att upphöra med alla former av kreditgivningsverksamhet.

Datainspektionen

Datainspektionen är den myndighet som ser till att dina personuppgifter hanteras korrekt på nätet. Till exempel arbetar myndigheten aktivt med att se till att vår behandling av en enskild individs personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i dennes personliga integritet. Det är exempelvis därför som du alltid får ett meddelande om att exempelvis vi på Smspengar begärt en kreditupplysning på ditt namn – ingen ska kunna kontrollera dina uppgifter bakom din rygg. När Datainspektionen utövar sin tillsyn över oss på Smspengar kontrollerar de att vi följer lagarna på området och att vi samtidigt skyddar din integritet.

Har du ytterligare frågor om hur våra tillsynsmyndigheter utövar sin tillsyn över oss är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst. Och du har väl sett att du alltid hittar en chattruta till kundtjänsten längst ner till höger på bildskärmen vart du än befinner dig på Smspengar.nu?

© Smspengar 2007 - 2022 Alla rättigheter reserverade