Klagomålshantering

Smslån » Klagomålshantering

Kundklagomål är något vi värdesätter högt och välkommnar, det är ett sätt för oss att enkelt förbättra vår tjänst. Det är därför alltid viktigt att ha en löpande dialog med våra kunder.

Så lämnar du klagomål

Om du vill lämna ett klagomål gör du det i första hand till vår kundtjänst. Men om du vill göra ett mer formellt klagomål till vår klagomålsansvarig går det bra att skicka ett e-postmeddelande till klagomal@smspengar.nu. Ytterst ansvarig för vår klagomålshantering är bolagets verkställande direktör vilket också är klagomålsansvarig inom bolaget.

Handläggningstid och svarsgaranti

Vi försöker alltid att hantera klagomål så snabbt som möjligt. Inom 14 dagar skall du ha fått en lösning och ett svar på ditt klagomål, om det krävs längre hantering för på grund av utredningsskäl meddelar vi självklart dig om detta.

Klagomålspolicy

Vi hanterar våra klagomål enligt Finansinspektionens Allmänna råd om klagomålshantering. Klagomålet skall hanteras sakligt och du som kund ska vara nöjd med hur vi bemöt ditt klagomål.

Rådgivning

Om du är missnöjd med hur vi hanterar ert klagomål kan du vända dig kostnadsfritt till Konsumenternas Bank- och finansbyrå för att få rådgivning och vägledning. Du kan nå dem på 0200 – 22 58 00 eller genom att besöka deras webbplats.

Om klagomålet ej kan lösas

Om vi tillsammans inte kan lösa klagomålet har du rätt att ta ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden eller genom en allmän domstol.

© Smspengar 2007 - 2024 Alla rättigheter reserverade