Hyresrätter och kontrakt | Smspengar

Hyresrätter och kontrakt

12 November, 2012

Smslån » Nyheter » Hyresrätter och kontrakt
Oavsett om man själv äger sin bostad eller om man har ett hyreskontrakt är boendet alltid en central fråga, som dessutom har förmågan att engagera. De kommer tillfällen i livet då man behöver nya utsikter. Stunder då man behöver ett boende med lägre hyra för att kunna klara sig ekonomiskt, eller tillfällen då man är i behov av ett extra rum. Även i hyresrätter går det att förändra sin bostadssituation. Bland annat genom att genomföra ett byte med andra hyresrätter.

Färre hyresrätter ombildas

Hyresrätter är inte bara en angelägenhet för privatpersoner som hellre hyr sin bostad än köper den, eller inte har möjligheten till att köpa. Hyresrätter är också en angelägenhet för samhället. Under det senaste året har färre befintliga hyreslägenheter ombildats till bostadsrätter. Två av flera anledningar är det ekonomiska läget i Europa och att det har blivit svårare för de bostadsrättsföreningar som bildats att få de nödvändiga banklånen som behövs, hos bankerna.

Kontrakt och villkor

I större städer är det vanligt att efterfrågan på boenden är så pass stort att det är svårt att få möjlighet att skriva på ett första hands kontrakt. Information kring vilka hyresvärdar som finns att skicka förfrågan till om hyresrätter, finns presenterade på kommunernas hemsidor. Precis som när man köper en bostad, gäller för hyresrätter att man betalar sin hyra i tid och att man tar hand om sin bostad och håller sig till de regler som finns. Hyresvärden kan också ha krav på att man ska ha en viss årsinkomst för att få möjlighet till att hyra.

I andra hand

Får man inget hyreskontrakt i första hand, kan man hyra en bostad i hand. Det är viktigt att man då skriver ett korrekt avtal, och att personen som man hyr av, i sin tur har tillstånd av hyresvärden att få hyra ut. I kontraktet bör man skriva hur länge hyrperioden gäller, vad partnerna har för uppsägningstid samt hur stort beloppet för hyran är som ska betalas.

© Smspengar 2007 - 2022 Alla rättigheter reserverade