Fördelar och nackdelar med att gifta sig ur ekonomisk synvinkel

15 September, 2023

Smslån » Nyheter » Fördelar och nackdelar med att gifta sig ur ekonomisk synvinkel

Att gifta sig är en stor och betydelsefull händelse i livet, men det är också ett beslut som kan påverka din ekonomi på olika sätt. Här kommer vi att titta på de ekonomiska fördelarna och eventuella nackdelarna med att gifta sig.

Fördelar med att vara gift

Det finns naturligtvis många fördelar med att gifta sig rent ekonomiskt. Några fördelar med ett giftermål är:

 1. Gemensam ekonomi – Genom äktenskapet kan du och din partner välja att dela på kostnader och ha en gemensam ekonomi. Detta kan underlätta hanteringen av gemensamma utgifter såsom boende, mat, och räkningar. Genom att dela på kostnaderna kan ni båda ha mer pengar över till sparande eller andra önskemål.
 2. Skattefördelar – I vissa länder kan det finnas skattefördelar för gifta par. Gemensamma skatteavdrag eller möjligheten att dela på inkomsten kan leda till lägre skattebetalningar och ökad disponibel inkomst.
 3. Sociala förmåner – Gifta par kan också vara berättigade till olika sociala förmåner, såsom försäkringar och pensioner som kan ge en ökad ekonomisk trygghet på sikt.
 4. Arv – När den ena parten går bort ärver maken/makan av personen. Detta kan kännas tryggt i den mån det finns egendom eller pengar kvar.

Nackdelar med att vara gift

Som med det mesta kan även ett giftermål ha sina baksidor ekonomiskt även om det finns en stor fördel med att gifta sig rent praktiskt överlag. Mycket handlar om hur bägge parter sköter sin ekonomi, om det finns skulder samt om någon av parterna skulle hamna i ekonomisk knipa där den andra måste betala mer under en tidsperiod.

 1. Skulder vid bodelning – I Sverige ärver man inte sin partners skulder om man själv inte till exempel skrivit under ett lån som medsökande eller dylikt. En skuld som enbart den ena partnern står för kan dock påverka utgången vid en bodelning då han eller hon får ta av sitt giftorättsgods för att täcka skulden.
 2. Ekonomiska olikheter – Om du och din partner har olika ekonomiska vanor eller prioriteringar kan det uppstå konflikter och utmaningar när det gäller ekonomin. Olika synsätt på sparande, utgifter och investeringar kan leda till spänningar och ekonomisk stress inom äktenskapet.
 3. Ekonomiskt beroende – Ibland kan äktenskap leda till att en partner blir ekonomiskt beroende av den andra. Det kan göra det svårare att fatta självständiga ekonomiska beslut och kan skapa obalans i relationen.

Äktenskapsförord eller ej?

Ett äktenskapsförord är ett juridiskt dokument som kan upprättas innan eller under äktenskapet för att reglera äganderätt och fördelning av tillgångar i händelse av en separation eller skilsmässa.

Äktenskapsförord kan vara bra att ha i vissa situationer, särskilt när det finns betydande skillnader i ekonomisk ställning eller ägande av tillgångar mellan de blivande makarna. Det kan hjälpa till att skydda enskilda egendomar och tillgångar som förvärvats före äktenskapet och säkerställa en mer rättvis fördelning vid en eventuell separation.

Å andra sidan kan äktenskapsförord också vara mindre lämpliga i vissa fall. Om båda parterna har liknande ekonomiska förhållanden och inte har några stora tillgångar eller skulder att skydda kan det kännas onödigt att upprätta ett äktenskapsförord. Dessutom kan vissa människor se äktenskapsförord som en brist på förtroende eller en potentiell källa till konflikt inom äktenskapet.

Smspengars flexibla kontokredit och smslån vid ekonomiska utmaningar

Även om äktenskapet kan ge ekonomiska fördelar och nackdelar är det viktigt att vara förberedd på eventuella ekonomiska utmaningar som kan uppstå. Om du befinner dig i en skilsmässa och har det tufft ekonomiskt kan Smspengar vara en tillförlitlig partner att vända sig till.

Smspenger erbjuder flexibla kontokrediter och smslån som kan ge dig den ekonomiska lättnad du behöver i en svår period. Med vår snabba och enkla ansökningsprocess kan du få tillgång till pengar snabbt och smidigt. Kontokrediten ger dig flexibilitet att använda pengarna efter behov och smslånet är enkelt att betala tillbaka.

Flexibla smslån och kontokrediter upp till 30 000 kr när det är skralt i kassan!


 • Som ett kreditkort i din mobil
 • Besked direkt helt utan UC
 • Direktutbetalningar 24/7
 • Direktutbetalningar 24/7 *
 • Låna 1 000 - 30 000 kr
 • Flexibel återbetalning

* Gäller uttag från din kontokredit om du är beviljad en kredit (krediter beviljas under öppettider), har ett kreditutrymme att utnyttja och har en av de banker som stöds.

* Gäller om du är beviljad en kredit (krediter beviljas under öppettider), har ett kreditutrymme att utnyttja och har en av de banker som stöds.

Lånebelopp

10 000 kr

Första förfallodatum

den 28:e Augusti

Betala minst 700 kr/mån

Trygg och säker ansökan

Lånexempel (2024-01-16):
Utnyttjad kredit om 15 000 kr i 12 månader, totalt att återbetala 19 725 kr (snitt 1 644 kr per månad). Effektiv årsränta: 71.05%. Kontokredit med rörlig nominell årsränta på 44.00%. Avgifter: Uppläggningsavgift 280 kr. Uttagsavgift 95 kr. Avi/Månadsavgift: 45 kr. Lånexemplet förutsätter ett uttag med avgift, en uppläggningsavgift samt 12 avi/månadsavgifter.

Det här är en högkostnadskredit
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

© Smspengar 2007 - 2024 Alla rättigheter reserverade