Följder av de nya reglerna för sms- och snabblån - | Smspengar

Följder av de nya reglerna för sms- och snabblån

5 September, 2015

Smslån » Nyheter » Följder av de nya reglerna för sms- och snabblån

Vi på Smspengar har tidigare berättat om de skärpta lagarna för sms- och snabblåneföretag, vilket du kan läsa om genom att klicka här. Och nu har man börjat se tydligare effekt av vad reglerna inneburit för smslånebranschen.

Att låna pengar är något vi på Smspengar anser ska gå till snabbt och smidigt samtidigt som lånet även måste ske enligt ett tydligt och säkert regelverk, något som de nya lagarna och reglerna syftar till att säkerställa. Vad man redan nu kan se, sedan reglerna trädde i kraft, är att flertalet bolag inom vår genre har försvunnit från marknaden till följd av kravet om tillstånd från Finansinspektionen – en ansökan vilken vi på Smspengar skickat in och nu väntar på svar. Så vilka aktörer är det som försvunnit från branschen? Tidigare var det inte bara registrerade företag som hade befogenhet att agera inom sms- och snabblån, utan även privatpersoner kunde hålla denna typ av verksamhet vilket det nu är slut med. Vad Finansinspektionen nu gör är därför att granska även de personer som står som ansvariga för verksamheten för att på så vis säkerställa att personerna bakom bolagen faktiskt är lämpliga att ens driva denna typ av låneföretag, något vi på Smspengar tycker är rimligt.

Vad kan man inte se till följd av lagändringen?

Något man än inte kan se till följd av den nya lagändringen inom sms- och snabblån är hur reglerna nu påverkar utlåningens storlek och omfattning då det förr var Kronofogden som genomförde sammanställningar rörande lån som hamnat hos dem. I enlighet med de nya reglerna har nämligen skyldigheten att rapportera om utlåningen till Finansinspektionen försvunnit och börjar gälla först när smslåneföretagen fått sitt tillstånd att bedriva sin verksamhet – vilket gjort att Kronofogden inte längre genomför sammanställningen och i ett uttalande säger man att det kan dröja fram till nästa år innan relevant statistik finns att publicera i ämnet.

Vi på Smspengar fortsätter precis som vanligt och väntar med spänning på att se fler tydliga följder av hur de nya reglerna gör vår bransch bättre och mer säker i sin helhet.

© Smspengar 2007 - 2022 Alla rättigheter reserverade