En ekonomisk återblick av 2011 | Smspengar

En ekonomisk återblick av 2011

5 January, 2012

Smslån » Nyheter » En ekonomisk återblick av 2011

Det var under våren 2011 som det kom fram att en rad länder inom den europiska unionen hade sådana ekonomiska problem att det var en nödvändighet för dem att få ekonomisk hjälp av omvärlden. Detta i kombinationen med en mycket osäker euro är några av de mest tongivande händelserna för det ekonomiska året 2011.

Prognoser ljusare för 2012

Under år 2011 fick vi alla på olika sätt uppleva effekterna av en störtande världshandel, något som inte skett sedan andra världskriget. Även om världshandel inte föll lika dramatiskt som sist, så märktes det bland annat genom att de svenska företagens vinster föll. Enligt vissa prognoser gör den förväntade åtgången till det normala inför år 2013 att vi kan förväntas se en positiv utgång redan under 2012. Mer exakt hur de två kommande åren kommer att utveckla sig skiljer sig dock åt mellan olika prognoser.

Ett ökat sparande satte prägel

Situationen inom Sverige kommer i hög grad påverkas av vad som händer i världen utanför de nationella gränserna. Precis på samma sätt som den europiska skuldkrisen under det gångna året varit en stor del av anledningen till de svenska hushållen och företagens situation under 2011. Den ekonomiska osäkerheten som har funnits i omvärlden är vad som främst har påverkat den svenska hemmamarkanden. Hushållen har dragit ner på sin konsumtion, eftersom att börsens nedgång har påverkat deras pensioner och besparingar. Detta leder bland annat till att det skapats en mer pessimistisk stämning, där hushållen och företagen aktar sig något mer än vanligt för att handla och istället väljer att spara sina pengar och tillgångar.

Sverige klarat sig bra i jämförelse

Även om de svenska hushållen inte har konsumerat i samma takt som tidigare så har det inte gått lika illa för folkets privata ekonomi i Sverige som det har gjort i andra europiska länder. Främst har detta att göra med att det dröjde ett bra tag in på 2011 innan ett mer försiktigt förhållningssätt började sprida sig. Något som lett till att privatekonomin i de svenska hushållen ännu inte hunnit drabbas. 2011 kommer dock ändå att minnas som året då folket överlag sålde sina fonder för att istället satsa på säkrare former av sparande.

© Smspengar 2007 - 2022 Alla rättigheter reserverade