Ekonomin som pensionär | Smspengar

Ekonomin som pensionär

27 August, 2012

Smslån » Nyheter » Ekonomin som pensionär
Som pensionär kommer ekonomin att förändras, något som kan kräva en högre grad av planering och omstrukturering också när det gäller ens kostnader. Är man så förbered och insatt som möjligt inför pensionen behöver dock inte omställningen kännas lika stor. 

Pensionsåldern och pensionens olika delar

Idag har alla som vill möjligheten till att jobba tills dess att man är 67 år, men det går att gå i pension tidigare såväl som senare så länge det att arbetsgivaren och arbetstagaren är överens. Idag är pensionsåldern rörlig mellan åldrarna 61-65. Innan man gör sitt val bör man undersöka hur mycket man kommer att kunna ta ut. Ens ekonomi som pensionär kommer att påverkas av vid vilken tid som man väljer att gå i pension. Exempelvis har man inte möjligheten att ta ut lika mycket varje månad om man går i pension direkt vid 61 års ålder mot om man väntar till dess att man är 65 år.

Olika regler gäller för pensionens olika delar, vilket är den bidragande faktorn till att reglerna kring ämnet kan verka så komplicerade. Det handlar om olika villkor för:

  1. allmänna pensionen
  2. tjänstepensionen
  3. privata pensionen

Kort om den allmänna pensionen

Den allmänna pensionen bygger på den inkomst som man har arbetet sig till under åren. Här räknas inte bara lön in utan även de ekonomiska ersättningar som man har haft för exempelvis att studera på högre nivåer, göra lumpen eller föräldraledighet. Den allmänna pensionen kan delas in i tre separata delar. Inkomstpension, Premiepension samt Garantipension.

Tjänstepensionen under anställningen

En tjänstepension är något som de flesta som är anställda får ta del av från det företag eller organisation där dem är anställda. Tjänstepensionen, som adderas på ens allmänna pension, är därmed ingenting som man får så länge man är arbetslös eller studerar. Har man en tjänstepension är det ens arbetsgivare som vid varje lönetillfälle sätter in en summa, utifrån avtal eller företagets egna bestämmelser.

Ditt privata pensionssparande

Den privata pensionen är frivillig och något som man själv står för. Denna adderas på de övriga två delarna av pensionen, och består av ett frivilligt sparande som man har gjort under en tid. En del personen gör bedömningen att ens tjänstepension och allmänna pension är så pass hög att det inte kommer att behövas någon privat pension. Andra inser att den allmänna pensionen kommer att bli mager, och ser därför till att kompensera den på egen hand med hjälp av exempelvis ett privat banksparande.

© Smspengar 2007 - 2022 Alla rättigheter reserverade