Dags att sälja bostaden? | Smspengar

Dags att sälja bostaden?

11 October, 2011

Smslån » Nyheter » Dags att sälja bostaden?

Är du en av dem som har funderat på att sälja bostaden under hösten och vintern? Trots att bostadsmarknaden just nu är inne i en något mer osäker period är det många spekulanter ute på marknaden. Det finns dock en del saker som man bör ta med i sina beräkningar.

Ta reda på information
Innan man tar det slutgiltiga beslutet för om man vill sälja sin bostad det närmsta halvåret eller inte bör man sätta sig in något i den senaste statistiken för att se hur andra lyckats sälja och vad det då har handlat om för priser. Det handlar om att lära känna sin marknad för att kunna beräkna vad man själv kan hamna på för prisnivå och om att ta tempen på ens egen hemmamarknad. På så sätt kan man lättare sätta en realistisk gräns för vad man minst vill kunna få för sin bostad. Man bör även vara beredd på att vissa typer av bostäder kommer att ta längre tid att sälja än vad det har gjort tidigare. Därför kan man komma att behöva anpassa de förväntningar som man tidigare haft på försäljningen.

Uthyrning ett alternativ
Har man försökt att sälja sin bostad utan att lyckas under en period, eller vet man med sig att en försäljning av olika anledningar kan komma att bli svår, finns det idag alternativ att så länge hyra ut sin bostad för att täcka kostnader. Att istället hyra ut sin bostad under en period kan vara ett attraktivt alternativ för att på så sätt undvika att sälja till ett lägre pris. För dig som säljare är uthyrning av bostaden ett sätt att under en osäker tid på bostadsmarknaden kunna skjuta upp försäljningen till en mer stabil, ekonomisk period. Bor man i en bostadsrätt bör man dock komma ihåg att det hos de flesta föreningar krävs tillstånd från styrelsen för att få hyra ut sin bostad.

© Smspengar 2007 - 2022 Alla rättigheter reserverade