Brexit och ekonomin - | Smspengar

Brexit och ekonomin

20 August, 2016

Smslån » Nyheter » Brexit och ekonomin

Storbritannien har röstat för att så snart som möjligt lämna EU, ett utträde som kallas för Brexit. Men hur påverkar egentligen Brexit din ekonomi?

Ingen kan ha missat Brexit. Dagen innan midsommar hölls en stor folkomröstning i Storbritannien, en omröstning för huruvida landet skulle stanna i, eller lämna, EU. Ena sidan benämndes som Bremain (stanna) och den andra Brexit (lämna). Lämna-sidan vann med knappa 51,9 procent – något som lett till osäkerhet, höga protester och politisk maktkamp. Hur detta fortsätter att utvecklas är oklart men att det kommer påverka världsekonomin (och som följdverkan även din ekonomi) på olika sätt är ett som är säkert.

Hur är din koppling till Storbritannien?

Men hur du påverkas av Brexit beror på vad du gör och hur dina kopplingar till Storbritannien ser ut. Något som påverkas av de konsekvenser ett utträde ger är inte minst näringslivet i Storbritannien, med alla handelsavtal som måste träffas om och den osäkerhet som utträdet fött. För att inte tala om svenskar som jobbar utomlands på brittiska öarna utan visum och studenter som pluggar på plats i Storbritannien. Detta kommer att ge ekonomiskt avkall även på svensk ekonomi och föra med sig en osäkerhet till de svenskar startat företag i till exempel London. Eftersom länderna ligger så nära varandra och många svenskar har start-ups i brittiska finansvärlden kommer säkerligen verkningar av EU-utträdet att kännas vid även i Sveriges eget näringsliv.

Trots Brexit verkar det dock som de svenska hushållen har en optimism kring den egna ekonomin och i stället väljer många att fokusera på vår höga tillväxt, sjunkande arbetslöshet och låga ränteläge. Det gör att många unnar sig både semester och shopping. Förhoppningsvis kommer vår högkonjunktur inte att påverkas alltför negativt av Storbritanniens folkomröstning och kommande utträde ur EU, men det återstår att se.

© Smspengar 2007 - 2022 Alla rättigheter reserverade