Ekonomiskt ansvar för familjens tonåringar - | Smspengar

Ekonomiskt ansvar för familjens tonåringar

12 December, 2011

Smslån » Nyheter » Ekonomiskt ansvar för familjens tonåringar

Att kunna ha ett ansvarsfullt beteende över sin egen ekonomi är något som kommer att vara en viktig del av vuxenlivet. Därför är ett ekonomiskt ansvar något man med fördel kan börja lära sig redan som yngre tonåring. Precis som Konsumentverket konstaterar i sin studie från 2011 kring hur ungdomar konsumerar, är målet att unga i Sverige inte bara ska vara medvetna konsumenter utan även aktiva och säkra. I detta ingår bland annat att kunna ta ansvar för sin egen ekonomi på ett moget och ansvarsfullt sätt. Ett av vuxenvärldens ansvarsområden, för att detta ska uppfyllas, är att informera men även förse de unga med relevant information. Ett sätt att lära sig detta, är att ha ett eget bankkort.

Ett eget bankkort

Att ha ett bankkort kräver dock att både de vuxna och tonåringarna är insatta i vilka regler som bör gälla. Bankkortets kod är tillexempel privat och ingenting man berättar för sina vänner. Att ha ett eget bankkort bör inte heller innebära att man som förälder eller vuxen sätter in mer pengar så fort de är slut. Kontanter kan vara lättare att visualisera, men summan på ett bankkort är också pengar. Ungdomar lär sig betydligt mer kring ekonomiskt ansvarstagande om man varje månad får en summa att hushålla med. Trots att tonåringarna får sitt egna bankkort, är det fortfarande de vuxna som är ytterst ansvariga då personer under 18 år inte får ingå avtal utan att en förälder är delaktigt i avtalet för personens räkning.

Kolla upp vilka avgifter som tillkommer

Vad som även kan kännas skönt för de vuxna, är att gemensamt för alla de bankkort som vänder sig till minderåriga, är att man bara kan handla för de pengar som faktiskt finns på kortet. Det går därmed inte att handla på kredit eller för pengar som man inte har. Vilken lägsta ålder som gäller för de olika bankerna skiljer sig åt. Medan vissa har en lägsta ålder på 13 år finns det även några av bankerna som har satt gränsen vid 11 år. Vad man som vuxen bör undersöka innan man väljer bank och bankkort till sin tonåring är vilka avgifter som kommer att tillkomma, vilket i regel skiljer sig åt mellan de olika bankerna.

© Smspengar 2007 - 2022 Alla rättigheter reserverade